Milieu

Circuit Park Zandvoort draagt niet alleen zorg voor het realiseren en organiseren van fantastische autosport-evenementen, ook neemt het zijn verantwoording op het gebied van milieu. Naast speciale paddockreglementen, is er bijvoorbeeld ook veel aandacht voor het beperken van geluidsoverlast en het naleven van regels van het bevoegd gezag.

 

Paddock reglement

Bij alle evenementen op Circuit Park Zandvoort worden betrokken teams en rijders op de hoogte gesteld van het speciale Paddock Reglement. In dit document staan kort en bondig diverse milieuregels omschreven. Zo weten teams exact welke regels van toepassing zijn m.b.t. vloeistoffen als benzine en olie. Kijk voor het reglement op DEZE PAGINA.

 

Geluidsregels

Circuit Park Zandvoort is gebonden aan enkele geluidsregels. Deze regels zijn van toepassing op alle exploitatiedagen, waarbij voor twaalf dagen een ruimere normen zijn vastgesteld. Dit zijn de zgn. geluidsdagen. Meer informatie treft u aan op DEZE PAGINA.


Thomas Suer