Paddock reglement


Op Circuit Park Zandvoort zijn een aantal paddockregels van toepassing, om daarmee de veiligheid voor alle aanwezigen te garanderen. Tevens zijn een aantal van deze regels ingevoerd om de landelijke milieuregels ook op Circuit Park Zandvoort te hanteren. Een beter milieu, begint dus ook bij de teams op het circuitterrein.

In het speciale paddockreglement zijn regels omschreven die betrekking hebben op gasflessen en de bescherming daarvan. Ook worden de voorwaarden genoemd waaraan opslaglocaties voor brandstoffen moeten voldoen en de daaruit voortvloeiende tankreglementen.  Daarnaast is er in het paddockreglement aandacht voor het afvoeren van afvalwater en verzamelpunten voor olieresten.

Tot slot wordt in het reglement gesproken over het plaatsen van tenten en het parkeren van voertuigenen, evenals maximumsnelheden in het rennerskwartier en het gebruiken van pitboxen.

Paddock Reglement 2012 (PDF)
 


Gebruiksvergunning inrichtingen bij evenementen (PDF)